لایسنس Plesk سرور اختصاصی | لایسنس Plesk سرور مجازی | لایسنس کنترل پنل پلسک Plesk

لایسنس Plesk ، لایسنس Plesk سرور مجازی، لایسنس Plesk سرور اختصاصی، لایسنس ارزان Plesk، لایسنس ماهانه پلسک ، لایسنس Plesk با نصب رایگان

لایسنس Plesk سرور مجازی
لایسنس Plesk سرور مجازی
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- بدون هزینه راه اندازی
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است
لایسنس Plesk سرور اختصاصی
لایسنس Plesk سرور اختصاصی
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- بدون هزینه راه اندازی
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است