لایسنس Virtualizor سرور اختصاصی | لایسنس ارزان Virtualizor | لایسنس پنل Virtualizor ویرچالیزور

لایسنس Virtualizor ، لایسنس ویرچالیزور، لایسنس مجازی ساز Virtualizor ، لایسنس ارزان Virtualizor، لایسنس ماهانه Virtualizor

لایسنس Virtualizor
لایسنس Virtualizor
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است