لایسنس KernelCare سرور اختصاصی | لایسنس KernelCare سرور مجازی | لایسنس ارزان KernelCare

لایسنس KernelCare ، لایسنس KernelCare سرور مجازی، لایسنس KernelCare سرور اختصاصی، لایسنس ارزان KernelCare، لایسنس ماهانه KernelCare

لایسنس KernelCare
لایسنس KernelCare
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است