لایسنس Softaculous سرور اختصاصی | لایسنس Softaculous سرور مجازی | لایسنس ارزان Softaculous

لایسنس Softaculous ، لایسنس Softaculous سرور مجازی، لایسنس Softaculous سرور اختصاصی، لایسنس ارزان Softaculous، لایسنس ماهانه Softaculous

لایسنس Softaculous
لایسنس Softaculous
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است