لایسنس Cloudlinux سرور اختصاصی | لایسنس Cloudlinux سرور مجازی | لایسنس ارزان کلود لینوکس

لایسنس Cloudlinux ، لایسنس Cloudlinux سرور مجازی، لایسنس Cloudlinux سرور اختصاصی، لایسنس ارزان Cloudlinux، لایسنس ماهانه Cloudlinux

لایسنس Cloudlinux
لایسنس cpanel سرور اختصاصی
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است