لایسنس LiteSpeed | لایسنس لایت اسپید | لایسنس ارزان LiteSpeed

لایسنس LiteSpeed ، لایسنس LiteSpeed سرور مجازی، لایسنس LiteSpeed سرور اختصاصی، لایسنس ارزان LiteSpeed، لایسنس ماهانه LiteSpeed

لایسنس LiteSpeed دو هسته
لایسنس LiteSpeed دو هسته
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است.
لایسنس LiteSpeed چهار هسته
لایسنس LiteSpeed چهار هسته
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است.