لایسنس Jetbackup سرور اختصاصی | لایسنس Jetbackup سرور مجازی | لایسنس ارزان Jetbackup لایسنس بک آپ گیری

لایسنس Jetbackup ، لایسنس Jetbackup سرور مجازی، لایسنس Jetbackup سرور اختصاصی، لایسنس ارزان Jetbackup، لایسنس ماهانه Jetbackup، افزونه بک آپ گیری از سرور Jetbackup

لایسنس Jetbackup -1 موجود است
لایسنس Jetbackup
- فعالسازی آنی
- پشتیبانی رایگان
- هزینه کم از ماه دوم
- نصب آسان توسط کاربر
- نصب رایگان توسط لایسنس سرور
- آپدیت از سایت اصلی سازنده
- تغییر IP تا سه بار رایگان
* دوره زمانی 3 ماهه، 6 ماهه در مرحله بعدی سفارش قابل انتخاب است